Herrezietsoeng jeet Kölsch

Georganiseerd door Vasteloavends Verain Kirchroa-West op 28 Januari vanaf 12:00 uur. Heeft plaats gevonden in het Sjtaater Hoes.

Scroll naar boven