Geschiedenis

Historie EHBO-vereniging Kerkrade-Bleijerheide


In 1952 namen een aantal mensen in Bleijerheide en de directe omgeving het besluit om een ehbo vereniging op te richten. Op 7 november 1952 vond de oprichting plaats van de katholieke vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken als afdeling van de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. De EHBO lessen en cursussen werden gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en vonden plaats in een café te Bleijerheide, dat er de ruimte voor had. Op 26 juni 1972 vond een heroprichting plaats met nieuwe statuten als voortzetting van de vereniging van 7 november 1952. De statuten werden op 9 augustus 1974 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd nadat deze eerst in de Staatscourant waren gepubliceerd. In deze periode was er plaats in de Rodahal om daar de lessen te kunnen verzorgen. In 1976 werd gestart met het geven van reanimatiecursussen, deze werden echter niet door het Oranje Kruis erkend maar wel door de Hartstichting. In 1978 werd verkast naar het nieuwe Patronaat te Bleijerheide, daar de lesruimte in de Rodahal niet meer beschikbaar was. Nadat daar enkele jaren later weer problemen waren met de lesruimte konden wij terecht in de toen net verbouwde school, Het Catharina Hoes te Holz, waar wij tot heden de EHBO-lessen verzorgen. In al die jaren werd de lesstof alsmede de exameneisen aangepast. De Katholieke Bond voor EHBO veranderde haar naam midden jaren 80 door Katholiek uit de naam te verwijderen, de bond had de verenigingen per provincie verdeeld en deze weer in rayons wat later weer wegviel. Door omstandigheden maakte EHBO Limburg zich los van de Nationale Bond en zo werd in 1993 de Bond EHBO Limburg opgericht waar wij als vereniging bij aangesloten waren. In juni 2022 werd de oude band hersteld door weer met de Nationale Bond voor EHBO te fuseren.

Heb je verhalen om te delen?

In dit invulveld kun jij je verhaal met ons delen als het te maken heeft met EHBO Kerkrade-Bleijerheide. Zodra het bericht verstuurd is komen we met u in contact over meer details en kan dit verhaal potentieel op de site worden geplaatst.


    © 2023 EHBO Vereniging Kerkrade Bleijerheide, Designed by R.D.

    Scroll naar boven